STEYsha School of Irish Dance


Examene de Grade

  Cursanții STEYsha School of Irish Dance pot participa la examinările de grad organizate anual de școala noastră și la cele organizate de alte școli afiliate la CLRG. Spre deosebire de lumea competiţională, unde dansatorii din acelaşi grup de vârstă şi nivel sunt arbitraţi prin comparaţie, în cadrul examinărilor de grade, dansatorii sunt evaluaţi strict din punct de vedere al standardului nivelului pe care îl impune fiecare grad în parte.

  Aşa cum unii dansatori se pot simţi mai în largul lor într-un mediu competiţional, alţii se simt mai bine în circumstanţe în care îşi pot verifica nivelul fără presiunea competiţiei, motiv pentru care îi îndemnăm pe toţi cei ce urmează cursurile noastre să participe la oportunităţile de evaluare organizate de noi.

  Iar pentru că începând cu 2018 completarea tuturor gradelor a devenit o condiţie obligatorie pentru înscrierea la examenul de TCRG, este indicat ca orice dansator care manifestă interes faţă de această latură a dansului irlandez să pornească din timp cu parcurgerea examinărilor de grad. Pregătirea pașilor se va face în timpul cursurilor, iar în momentul în care se apropie de gradul 5, dansatorii vor primi şi suport în învăţarea materialului teoretic din Ar Rinci Ceili.

Ce se întâmplă mai exact la examinare
și cum funcţionează sistemul de grade?

  Fiecare candidat dansează 40 de măsuri în faţa examinatorului, în încăpere fiind în plus doar persoana care se ocupă de muzică şi ceilalţi dansatori care îşi aşteaptă rândul. Rolul examinatorului este să motiveze dansatorii să treacă fiecare grad în parte la capacitate maximă, nu să-i emoţioneze, iar la final îi va oferi fiecărui dansator un raport cu remarci asupra punctelor sale forte, cât şi sugestii ale lucrurilor pe care mai trebuie să le îmbunătăţească. Examinatorul urmăreşte ritmul, tehnica de bază, postura, execuţia paşilor şi impresia generală pe care dansatorul o transmite.

  Conform documentului oficial al CLRG, scopul Schemei de Examinare pentru Examene de Grade este de a furniza un cadru structurat în care dansatorii pot să-şi înregistreze progresul şi să-şi stabilească ţintele de atins. Programul a fost elaborat cu scopul de a construi o bază solidă a candidatului în dansul irlandez, dezvoltându-i abilităţile fizice, rezistenţa, expresivitatea, muzicalitatea, precum şi aprecierea şi o bună cunoaştere a dansurilor tradiţionale şi a culturii. Spre deosebire de competiţii, examenele pentru grade constau în examinarea individuală a fiecărui candidat, acesta primind o evaluare scrisă detaliată asupra execuţiei şi cunoaşterii gradului spre care aspiră. Pot participa candidaţi indiferent de sex, vârstă sau abilitate.

  Schema porneşte cu un Grad Preliminar opţional, urmat de alte 12 grade succesiv obligatorii, fiecare cu un grad mai mare de dificultate decât anteriorul, punându-se accent pe abilităţile şi cunoştiinţele candidatului. Fiecare Grad trebuie promovat şi se va emite un certificat înainte ca un candidat să participe la nivelul următor. Un dansator care promovează toate cele 12 grade va fi răsplatit cu “Diploma Comisiei de Dans Irlandez”.

Reguli pentru examenele de grade

1. Pentru Gradul Preliminar şi Gradele 1, 2 şi 3, pot fi dansaţi doar paşii de bază.
2. Se vor dansa 40 de măsuri pentru fiecare dans: reel, single jig, light jig, slip jig, heavy jig şi hornpipe.
3. St. Patrick’s Day, Blackbird, Garden of Daisies, Job of Journeywork, King of the Fairies, Three Sea Captains şi Jockey to the Fair vor fi interpretate în stilul tradiţional.
4. Nu poate fi executat acelaşi set în mai mult de unul dintre Gradele de la 9 la 12 inclusiv.
5. Dansatorul trebuie să ia Gradele în ordine, începând cu Gradul 1 (Gradul preliminar este opţional). Un candidat poate participa doar la maxim 3 Grade consecutive la un eveniment.
6. Candidaţii trebuie să fie capabili să demonstreze cunoaşterea teoretică şi practică a tuturor dansurilor ceili din Ar Rinci Foirne, aşa cum este menţionat pentru gradele 5-12 inclusiv.
7. Nu este necesară purtarea costumelor de dans.
8. Toţi candidaţii trebuie să aibă rapoarte anterioare înainte de a participa la Gradele următoare. Rapoartele trebuie aduse la examen.
9. La Gradul 11 pot participa doar candidaţii cu vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi.
10. La Gradul 12 pot participa doar candidaţii cu vârsta de cel puţin 17 ani împliniţi.
11. Pentru Gradele 11 şi 12 vor exista formulare speciale de înscriere şi diplome/certificate speciale.
12. Începând de la 1 ianuarie 2018, este necesară obţinerea tuturor celor 12 Grade pentru a putea participa la examenul TCRG.

Dansurile cerute la fiecare grad:
Grad
Dansuri
Prelim.
Easy Reel sau Easy Light Double Jig
1
Basic Reel şi Light Double Jig
2
Basic Slip Jig şi Single Jig
3
Primary Reel şi Basic Heavy Jig
4
Primary Slip Jig şi St. Patrick’s Day
5
Advanced Reel, Basic Hornpipe şi The Walls Of Limerick
6
Advanced Slip Jig, The Blackbird şi The Siege of Ennis
7
Advanced Heavy Jig, Garden of Daisies şi Four Hand Reel
8
Advanced Hornpipe, Job of Journeywork şi Humours of Bandon
9
Două seturi de dans moderne, unul în 6/8 şi altul în 2/4 sau 4/4, şi High Cauled Cap
10
Două seturi de dans moderne, unul în 6/8 şi altul în 2/4 sau 4/4 (diferite de cele de la Gradul 9) şi Eight Hand Jig
11
Reel, Slip Jig, Heavy Jig, King of the Fairies, plus două seturi de dans moderne selectate de examinator dintr-o listă de cinci alese de candidat (diferite de cele de la Gradele 9 şi 10), Eight Hand Reel şi Harvest Time Jig
12
Light Double Jig, Single Jig, Hornpipe, Three Sea Captains, Jockey To The Fair, plus două seturi de dans moderne selectate de examinator dintr-o listă de cinci alese de candidat (diferite de cele de la Gradele 9, 10 şi 11), The Morris Reel şi Sixteen Hand Reel