STEYsha School of Irish Dance
Competitii

Cursurile de Ceili

(curs anulat momentan)

image

For English version please scroll down.

Începând cu 1 aprilie 2016 lansăm noul curs de Ceili (pronunţat chei-li), ce va avea loc în fiecare vineri, între orele 19:30-20:30. Ceili-urile sunt dansurile sociale irlandeze ce se pot dansa atât la nivel competiţional, cât şi la nivel de amatori - chiar la petreceri cu participanţi nedansatori. Astfel, cursul nostru de Ceili a fost conceput pentru a le fi accesibil tuturor participanţilor mai puțin sportivi, a celor care se simt irlandezi la suflet şi îşi doresc să ia contact cu această cultură bogată prin intermediul dansului.


Nu există limită superioară de vârstă pentru acest curs, iar predarea se va face atât în limba română, cât şi în limba engleză. În ceili dances se folosesc doar paşii de bază de jig şi reel, iar aceştia vor fi simplificaţi şi adaptaţi la posibilităţile participanţilor. De-a lungul cursului, se vor parcurge dansurile din culegerea oficială a Comisiei de Dans Irlandez din Dublin - Ar Rinci Ceili, Thirty Popular Ceili Dances - ce conţine dansuri de grup pornind de la formaţii de 4, 6, 8, 10, 12 până la un număr nelimitat de dansatori. Se vor face, de asemenea şi coregrafii în stil tradiţional pentru două sau trei persoane.

Asemeni tuturor cursanţilor STEYsha School of Irish Dance, participanţii la Ceili Class vor putea fi incluşi în evenimentele publice, în ceiliul selectat pentru ca toată şcoala să-l danseze (St. Patrick's Day Parade, Ziua Europei, Rural Fest etc.). Pentru cei mai curajoşi, există şi posibilitatea promovării de la Ceili Class la cursurile de Solo Dancing, soft şi heavy shoes.

Participarea la curs se face pe bază de înscriere, ca pentru toate cursurile şcolii noastre. Se recomandă continuitatea frecvenţei, însă participarea poate fi şi ocazională. Taxa de participare este 100 de lei pe lună/persoană, plătibili la începutul lunii. În cazul a doi sau mai mulţi membri din aceeaşi familie, taxa este de 90 de lei de persoană, plătibili de asemenea la începutul lunii. Pentru participarea ocazională, taxa este de 30 de lei de persoană, pe şedinţă, plătibili la începutul fiecărui curs.

Pentru înscrieri și orice alte informații, vă rugăm să ne contactaţi.

Formular de înscriere și reguli 2016

Ceili Class

Starting April 1st 2016, we are launching our new Ceili Class, which will be held every Friday, from 19:30 to 20:30.

Ceilis are Irish social dances that can be danced at a competitive level, but also at amateur level - event at parties with non-dancing guests. This being the case, our Ceili class has been specially conceived to be accessible to less active people, to those who feel Irish at heart and wish to be in contact with this rich culture through dance. There is no upper age limit for this class and the teaching will be done both in romanian and english.

In ceili dancing only the basic jig and reel steps are used and these will be simplified and adapted to the skills of the attendants. Over the course of the class, we will teach the ceili dances in the official Irish Dancing Commission book - Ar Rinci Ceili, Thirty Popular Ceili Dances - which contains group dances for 4, 6, 8, 10, 12 up to an unlimited number of dancers. We will also be doing traditional style dances for two or three people.

As it is for all the other dancers in STEYsha School of Irish Dance, the dancers in the Ceili Class will be given the oportunity to be part of the public events in which our school dances (such as St. Patrick's Day Parade, Europe Day, Rural Fest etc.). For the braver ones, there will be the possibility of moving up from the Ceili class to the soft shoes and heavy shoes Solo Dancing classes.

To attend this class, you need to register as for all of our other classes. We recomment continuity in attendance, but occasional attendance is also possible. Class fee is 100 lei per month/person, payable at the beginning of the month. In case of two or more members of the same family, the class fee is 90 lei per month/person, also payable at the beginning of the month. For occasional attendance, the class fee is 30 lei per class / person, payable at the beginning of each class.

For registration and inquiries, feel free to contact us.

Registration form and rules 2016